Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

» Home » Załatw sprawę » Wydawanie dokumentów » Zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej

 • A  A  A  

Zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej

Podstawa prawna:

Art. 17 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 z późn. zm.).

I Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

Wniosek

 • Jeden z dokumentów potwierdzający:
  – ukończenie szkoły wyższej o specjalizacji transportowej,
  – ukończenie szkoły średniej o kierunku żegluga śródlądowa,
  – posiadanie kwalifikacje zawodowych uprawniających do zajmowania stanowiska kierownika statku o ładowności przekraczającej 200 t,
  – odbycie kursu, którego program uwzględnia tematykę wymienioną w ust. 2 art. 17 ustawy o żegludze śródlądowej,
  – prowadzenie działalności przewozowej w żegludze śródlądowej przez 2 lata albo zatrudnienie u przedsiębiorcy przy prowadzeniu działalności transportowej.
 • Kserokopię dowodu osobistego
 • Kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

II Opłaty

 • zaświadczenie – 30 zł
 • wtórnik zaświadczenia – 15 zł

III Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni od daty złożenia wniosku.

©2016 Wszystkie prawa zastrzeżone waw.uzs.gov.pl