Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

» Home

  • A  A  A  

Z dniem 1 października 2018 r. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie  na podstawie art. 1 lit. a pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej ( Dz. U.2018r. poz. 1694)  został przekształcony w delegaturę Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.

Misja: Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi

Urząd Żeglugi Śródlądowej realizuje kompetencje Dyrektora Urzędu wynikające z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. Do właściwości Dyrektora Urzędu należą sprawy z zakresu administracji rządowej związane z uprawianiem żeglugi na śródlądowych drogach wodnych:

  • nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej
  • przeprowadzanie inspekcji statków i postępowania w sprawach wypadków żeglugowych
  • kontrola przestrzegania przepisów żeglugowych, dokumentów statków i przewozowych oraz dotyczących Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego
  • prowadzeniu rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej
  • wydawanie dokumentów statków i osobowych
  • stanowienie przepisów prawa miejscowego

Szczegółowy zakres działania Dyrektora Urzędu znajduje się w Statucie Urzędu.

Uwaga!

  • Do odwołania Urząd przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Urzędy Żeglugi Śródlądowej w Polsce:

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecin Urząd Żeglugi Śródlądowej w Wrocław Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszcz Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzyn Koźle

©2016 Wszystkie prawa zastrzeżone waw.uzs.gov.pl