Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

» Home

 • A  A  A  

Misja: Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi

Urząd Żeglugi Śródlądowej realizuje kompetencje Dyrektora Urzędu wynikające z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. Do właściwości Dyrektora Urzędu należą sprawy z zakresu administracji rządowej związane z uprawianiem żeglugi na śródlądowych drogach wodnych:

 • nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej
 • przeprowadzanie inspekcji statków i postępowania w sprawach wypadków żeglugowych
 • kontrola przestrzegania przepisów żeglugowych, dokumentów statków i przewozowych oraz dotyczących Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego
 • prowadzeniu rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej
 • wydawanie dokumentów statków i osobowych
 • stanowienie przepisów prawa miejscowego

Szczegółowy zakres działania Dyrektora Urzędu znajduje się w Statucie Urzędu.

Uwaga!

 • Do odwołania Urząd przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
 • Z dniem 01.10.2018r. zmianie ulegają numery kont do wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz opłat administracyjnych.
  Numery kont oraz szczegóły dostępne na stronie: Numery kont do opłat 

Urzędy Żeglugi Śródlądowej w Polsce:

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecin Urząd Żeglugi Śródlądowej w Wrocław Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszcz Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzyn Koźle

©2016 Wszystkie prawa zastrzeżone waw.uzs.gov.pl