Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

» Home » Załatw sprawę » Wydawanie dokumentów » Pozwolenia na uprawianie żeglugi na polskich śródlądowych drogach wodnych, obcym statkom

  • A  A  A  

Pozwolenia na uprawianie żeglugi na polskich śródlądowych drogach wodnych, obcym statkom

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zdnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi przez obce statki na polskich śródlądowych drogach wodnych. (Dz. U. z 2003r. Nr 4, poz.39)

I Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

wniosek
uwierzytelnione kserokopie dokumentów uprawniających statek do żeglugi po drogach wodnych państwa rejestracji statku.

II Opłaty

pozwolenie:

  • na jedną podróż – 100 zł
  • na określony czas lub wielokrotne podróże – 200 zł
  • za wtórnik pozwolenia – 20 zł

III Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni od daty złożenia wniosku

IV Uwagi

Po przybyciu obcego statku do granicy Państwa, kierownik statku, którego dotyczy pozwolenie, powinien zgłosić gotowość statku do inspekcji i stosować się do poleceń dyrektora urzędu dotyczących miejsca i czasu jej przeprowadzenia. Inspekcję statku przeprowadza się nie później niż wterminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do jej przeprowadzenia.

©2016 Wszystkie prawa zastrzeżone waw.uzs.gov.pl