Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

» Home » Przepisy prawne » Przepisy prawa miejscowego

 • A  A  A  

Przepisy prawa miejscowego

1. Przepisy

1. Z dniem 1 października 2019 roku, Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie z dnia 07-04-2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (Dz. U. 2018 poz. 1694) utraciło moc.

Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie z dnia 07-04-2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.

Pobierz plik w formacie PDF

2. Warunki uprawiania turystyki wodnej w strefie nadgranicznej
Przejdź do artykułu

2. Przepisy lokalne pozostałych Urzędów Żeglugi Śródlądowej określające szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu i postoju na śródlądowych drogach wodnych:

 1. Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku
  Pobierz plik w formacie PDF
 2. Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku
  Pobierz plik w formacie PDF
 3. Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu
  Pobierz plik w formacie PDF
 4. Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
  Pobierz plik w formacie PDF
 5. Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
  Pobierz plik w formacie PDF

©2016 Wszystkie prawa zastrzeżone waw.uzs.gov.pl