Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

» Home » Informacje o Urzędzie » Terytorialny zakres działania

  • A  A  A  

Terytorialny zakres działania

Podstawa prawna

§ 2. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

(Dz.U. nr 77 poz. 831)

Ustala się następujący terytorialny zakres działania (…) dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie:

a) Śródlądowe drogi wodne

  • rzeka Wisła od km 324,5 (ujście rzeki Kamiennej) do km 719,9 (Silno),
  • Kanał Żerański,
  • rzeka Bug od ujścia rzeki Muchawiec do ujścia do rzeki Narwi,
  • rzeka Narew od ujścia rzeki Biebrzy do ujścia do rzeki Wisły wraz z Jeziorem Zegrzyńskim,

b) Wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województw: mazowieckiego, lubelskiego i łódzkiego – w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust.3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.

©2016 Wszystkie prawa zastrzeżone waw.uzs.gov.pl