Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

» Home » News » ZARZĄDZENIE NR 2

  • A  A  A  

ZARZĄDZENIE NR 2

Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29  marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej

Na podstawie § 2a ust. l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:

§l. W 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej dni:
l) 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia ustala się dniami wolnymi od pracy;
2) 13 maja, 24 czerwca i 9 września wyznacza się dniami pracy.

Dodano: 6 April 2017

©2016 Wszystkie prawa zastrzeżone waw.uzs.gov.pl