Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

» Home » News

  • A  A  A  

News


Ogłoszenie

W Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Warszawie ul. Modlińska 17 dzień  4 maja 2018 r. jest dniem wolnym od pracy, dzień 19 maja 2018 r. wyznaczono dniem pracy. Podstawa prawna: Zarządzenie […]

25.04.18więcej

ZARZĄDZENIE NR 2

Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29  marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej Na podstawie § 2a […]

6.04.17więcej

Opłaty za czynności urzędowe

Opłaty za czynności urzędowe będą przyjmowane w kasie Urzędu do dnia 31 lipca 2016 r. Po tym terminie wszystkie opłaty należy wpłacać na konto Urzędu. Szczegóły w zakładce dokumenty do […]

20.07.16więcej

©2016 Wszystkie prawa zastrzeżone waw.uzs.gov.pl