Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

» Home » Skargi i wnioski

  • A  A  A  

Skargi i wnioski

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Urzędu przyjmuje we wtorki w godzinach 9:00 – 12:00.

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji regulują przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1195)

Petycję można złożyć:

  • osobiście, może ją złożyć pełnomocnik,
  • może złożyć grupa podmiotów,
  • można też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.

Petycję można:
przesłać listownie na adres:

  • Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie ul. Modlińska 17, 03- 199 Warszawa,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: urzad@waw.uzs. gov.pl
  • lub doręczyć osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00

©2016 Wszystkie prawa zastrzeżone waw.uzs.gov.pl