Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

» Home » Podmioty upoważnione do dokonywania przeglądów technicznych

  • A  A  A  

Podmioty upoważnione do dokonywania przeglądów technicznych

1. STATKI ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ NIEPODLEGAJĄCE INSPEKCJI TECHNICZNEJ ORAZ STATKI SPORTOWO-REKREACYJNE:

2. STATKI SPORTOWO-REKREACYJNE

©2016 Wszystkie prawa zastrzeżone waw.uzs.gov.pl