Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

» Home » News » Ogłoszenie

  • A  A  A  

Ogłoszenie

W Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Warszawie ul. Modlińska 17

  1. dzień  4 maja 2018 r. jest dniem wolnym od pracy,
  2. dzień 19 maja 2018 r. wyznaczono dniem pracy.

Podstawa prawna:

  • Zarządzenie nr 9 z 13.04.2018 r., Zarządzenie nr 10 z 19.04.2018 r. Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  • Zarządzenie nr 1/18 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie z dnia 16.04.2018 r.
  • Zarządzenie nr 2/18 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie z dnia 23.04.2018 r.

Dodano: 25 April 2018

©2016 Wszystkie prawa zastrzeżone waw.uzs.gov.pl