Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

» Home » Arrange for your matter » Issuing documents » Certificates of Inland Navigation » Wydawanie wspólnotowych tymczasowych świadectw zdolności żeglugowej

  • A  A  A  

Wydawanie wspólnotowych tymczasowych świadectw zdolności żeglugowej

Procedura

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

  • zezwolenie na odbycie jednorazowej podróży do miejsca wydania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej

albo

  • kopia zaświadczenia z przeprowadzonej inspekcji technicznej

albo

  • kopia wniosku o zmiany we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej lub o wydanie jego duplikatu (jeśli został on złożony w innym Urzędzie Żeglugi Śródlądowej niż Urząd wystawiający wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej).

albo

  • kopia decyzji o odmowie wydania, przedłużenia lub o cofnięciu wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej w przypadku, gdy armator statku odwołał się od tej decycji (jeśli decyzję wydał inny Urząd Żeglugi Śródlądowej niż Urząd wystawiający wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej)

albo

  • zezwolenie na przewóz specjalny (w przypadku scalonych materiałów pływających i obiektów pływających).

oraz

  • dowód uiszczenia opłaty,
  • protokół z przeprowadzenia inspekcji przez inspektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej.

Wystawienie wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej.

©2016 Wszystkie prawa zastrzeżone waw.uzs.gov.pl